פרשת ויחי – מדוע מברכים את הילדים כאפריים ומנשה?

פרשת ויחי – מדוע מברכים את הילדים כאפריים ומנשה? בפרשת השבוע ראינו שיעקב אבינו חלה ומבקש לקרוא לבנו ליוסף כדי לברכו, יוסף מגיע עם הבנים שלו, מנשה ואפרים. ואז שואל אותו אביו- מי אלה?? לכאורה מה השאלה הזאת? הרי יעקב אבינו מכיר אותם כבר במשך השנים שהיה במצרים. וא״כ מה שייך לשאול מי אלה? ועוד… Read More

$title

Ki Tissa

Dear Congregants, Parashat Ki Tissa begins with the Misvah upon every Jew age 20 and up to give a half Shekel. We commemorate this with Zecher Lemahasit Hashekel(the commemoration of the half Shekel) that we give before Purim. Rashi in this week’s Parashah states that Hashem showed Moshe a coin of fire who’s weight was a… Read More

$title

Terumah

Dear Congregants, Parashat Terumah discusses the construction of the Mishkan. The Parashah begins with the first ever fundraising drive. The Pasuk says “Dabber el Bene Yisrael Veyikhu Li Terumah.” Hashem tells Moshe Rabbenu to speak to the Bene Yisrael and “Take for me a donation”.  The question is asked why didn’t Hashem tell Moshe to tell… Read More